Політика конфіденційності

Надаючи свої персональні дані на сайті https://transfer-bukovel.com/ під час оформлення послуг, замовник надає сайту свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.

Компанія зобов’язується не розголошувати отриману від замовника інформацію. Не вважається порушенням надання компанією інформації контрагентам та третім особам, які діють на підставі договору з компанією, у тому числі для виконання зобов’язань перед замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

Замовник відповідає за підтримання своїх персональних даних у актуальному стані. Компанія не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про замовника або невідповідністю її дійсності.